Porcelanosa?n?n Detay Tutkusu

بورسيلانوسا seramik duvar ve zemini sektörünün lider üreticisidir. 800?den fazla çal??an? olan bir i? gücüne sahiptir. Ara?t?rma ve kalite alan?nda devam eden çal??malar? sayesinde, bir i? grubu olarak dünya çap?nda bir üne sahiptir. Grup, çok çe?itli formatlarda ve kaplamalarda tek f?r?nl? gözenekli, ta? ve porselen duvar ve yer karolar? konusunda uzmanla?m??t?r. Ürünleri yüksek teknoloji özellikleri, yenilikçi tasar?m? ve rakipsiz kalitesi ile öne ç?k?yor.

STON-KER Yeni seramik ta? modelleri

ستون كير veya seramik ta?, porselen karolar?n bile mükemmel performans?n? a?an son derece dayan?kl? bir malzemedir. Kalitesi nedeniyle, d?? mekanlarda veya cephelerde monte edildi?inde, a??r? ko?ullarda ve en de?i?ik hava ko?ullar?nda bile yüzeyinde de?i?meden kalabilir. Yeni Rock serisini ve ultra dayan?kl? seramik ta?lar?n?n geri kalan?n? yeniden olu?turmak için مجموعة PORCELANOSA seramik ürün sistemini en zorlu mimariye uyarlanabilen benzersiz ve çok yönlü bir tasar?ma sahip, optimum ve mükemmel bir ürün elde etmek için sa?lar

Forest, seramik parke, her zamankinden daha çevre dostu.

Gayrimenkul, misafirperverlik ve sözle?me pazarlar?ndaki artan talebe çözüm üretmek amac?yla tasarlanan dört yeni Par-Ker (Porcelanosa?n?n orijinal seramik parke) modelleri; Ayr?ca çevre dostu ve ekonomik olan yüksek kaliteli bir ürün.

Üretimde geri dönü?türülmü? malzemenin% 95?inden fazlas?n? kullanan, dolay?s?yla çevresel etkileri azaltan ve binalar?n ana çevre sertifikalar? için rakip malzemelere göre net bir ayr?m sa?layan bir üründür.

 مجموعة الملحقات أذربيجان و العراق في مجموعة porcelanosa distribitörü olup Türkiye ve di?er tüm ülkelerde projelere ürün temin etmektedir. Aksesuar Design ?stanbul olarak Türkiye?de birçok özel projelerde , yurtd???nda ise Özbekistan – Türkmenistan – Kongo – Malta – Dubai – Fas – Kuwait gibi ülkelerde birçok irili ufakl? projeye ürün tedari?inde bulunarak en son Kazakistan Astana da bulunan  Abu Dabhi plaza Sheraton Otelin tüm seramik ve vitrifiye ihtiyaçlar?n? Porcelanosa?n?n benzersiz  ürünleriyle tedarik ederek yoluna devam etmektedir. Türkiye Porcelanosa Group أو فقط بورسيلانوسا واحدة من أولى الشركات التي تتبادر إلى الذهن عندما يتعلق الأمر Aksesuar Design?d?r. 

ar
????? ??? ????