BALDOCER

Baldocer, 1994 y?l?nda Castellón eyaleti Vilafamés’de do?mu? bir seramik ?irketidir. O zamandan beri devam eden büyüme ile Castellón eyaleti boyunca geni?ledi. Bu geni?leme, mü?terilerinin sadakatine ve mümkün olan en iyi ekibin sürekli aray???na dayanmaktad?r.

Bugün 120 ülkede var ve sürekli yeni pazarlar ar?yor. Baldocer, yeni malzemelerin ara?t?r?lmas? ve sürekli geli?tirilmesi sayesinde referans olarak tutulan lider bir fabrikad?r. Elbette tasar?mdan ayr?lmadan, sürekli evrim içinde mü?terilerinin be?enisine sunulmu?tur.

Tam kapasite ve mükemmel konsolide faaliyet gösteren 450.000 m2 endüstriyel tesise sahiptir. Aksesuar Design olarak firmam?z?n ürün yelpazesinde yer alan Baldocer ürünleri hakk?nda bilgi almak ve spari? vermek için ileti?ime geçebilirsiniz.

en_US
Scroll to Top