MAIER

1986 y?l?nda kurulmu?tur.
Maier kendini ,Kaliteli s?hhi, mutfak ve banyo armatürlerinin imalat?na adanm??t?r.

Aksesuar Design in sat???n? yapt???, Maier ?spanya’n?n Barselona ?ehrinde bulunan bir aile i?letmesidir. Maier  mükemmellik ve tutku taraf?ndan yönlendirilen ve üç nesillik deneyimin garanti etti?i bir formül olan özgün tasar?m ve güvenilirlik ilkesini benimsemi?dir. Maier taraf?ndan tasarlanan özel koleksiyonlar, 60’tan fazla ülkede seçkin otel ve rezidanslarda banyo ve mutfaklar? süslemektedir.

Maier markaa?n?n mührü, be? k?tadaki iç mimarlara katma de?er getiriyor.

Maier koleksiyonlar?, ça?da? mimariyle, klasik veya minimalist tasar?mla mükemmel bir ?ekilde ili?kilendirilir, ancak her zaman anlam ve hassasiyet katan bir ki?ili?e sahiptir. Maier,Türkiye, Kanada, Birle?ik Krall?k, Çin, Rusya, Birle?ik Arap Emirlikleri, Katar ve altm??tan fazla ülkede seçkin mimari projelere kat?lm??t?r.

en_US
Scroll to Top