axa 

Aksesuar Design olarak sat?n???n? yapt???m?z Axa Geleneksel ?talyan zanaatkarl???n?n mükemmelli?ini en son teknolojilerle birle?tiren ve de?i?en tasar?m ve i?levsellik trendlerine sürekli dikkat gösteren bir 

Axa, 1995’ten beri seramik ürünün alt?nda yatan derin tutkuyu ifade edebilen yeni bir banyo konsepti ar?yor; Bu amaçtan yola ç?kan fikir, uzman ellerin, küfün, suyun, havan?n ve ate?in mükemmel bir ?ekilde harmanlanmas?yla ortaya ç?kan, karma??k bir süreçte, yaln?zca benzersiz ürünlerin yarat?lmas?yla tamamen tatmin edilen, banyoyu ev alan?n?n mutlak kahraman? yapan fikirdir.

fr_FR
Retour haut de page