Urbatek Türkiye

Groupe PORCELANOSA bugün hem ?spanya?da hem de yurtd???nda yenilikçilik, kalite ve hepsinden önemlisi, 5.000?den fazla ki?iden olu?an geni? kadrosuna güven ve topluma ba?l?l?k gibi de?erlere dayanan bir felsefeyle öncü bir referanst?r.

Neredeyse 40 y?ll?k i? tecrübesine sahip olan Groupe PORCELANOSA, benzersiz i? modeli ve güçlü ?irket stratejisi sayesinde dünya genelinde 100 ülkede bulunmaktad?r. Halen, ?tibar Enstitüsünün bir ara?t?rmas?na göre güçlü ve sa?lam bir ?irket olarak tüketici itibar? ile dünyan?n en iyi bilinen ?spanyol ?irketlerinden biridir.

Urbatek Porcelanosa group firmalar?ndan biri olup, porcelaine ve büyük ebat  ürünlerin üretimini sa?layan ailenin bir parças?d?r. Son teknolojiyi rakiplerinden önce ke?fedip üretim programlar?nda uygulayan Urbatek alan?nda öncü firmalardand?r. Urbatek Aksesuar Group?un birçok projesinde yer alan bir grup firmas?d?r. Sadece 2018 y?l?nda  Kazakistan Abu Dabi Plaza Sheraton otel seramikleri toplamda 13000 m2 olarak temin edilmi?tir.

fr_FR
Retour haut de page