SYSTEMPOOL

SYSTEMPOOL SA, 1993 y?l?nda kurulmu? ve Porcelanosa Grupo’ya ait bir ?irkettir. SYSTEMPOOL, kurulu?undan bu yana, ulusal ve uluslararas? düzeyde büyüme ve geni?lemeye yönelik net bir mesle?e ve yönelime sahiptir. Tüm bunlar için SYSTEMPOOL, çal??malar?na odakland??? üç büyük i? alan? geli?tirmi?tir:

 Du? tekneleri, perdeler, kolonlar, küvetler, hidromasajl? küvetler, du? tak?mlar?, kabinler, tezgahlar ve banyo aksesuarlar? gibi banyo ekipmanlar?n?n tasar?m?, üretimi ve pazarlamas?n? yapmaktad?r.

ru_RU
?????????? ??????