TREESSE

 

Treesse 40 y?ldan fazlad?r hidromasaj,sade küvet ve kabin üretiminde kendini h?zl? bir ?ekilde geli?tiren yeniliksel ve inovatif çözümleri ürünlerinde uygulayan ve kullan?c?lar?na suyun insan bedeni üzerindeki etkisini fiziksel olarak hissettiren bir marka özelli?ini ta??maktad?r.Ürünlerini di?er firmalar?n aksine insan sa?l???na katk?da bulunacak özellikler ile peki?tiren marka alansal ölçüleri referans alarak üretti?i ürünlerle dikkat çekmektedir.

Bu tam rahatlama zevki d???nda her ?eyi gizleyen yenilikçi Hayalet Sistem?in vaadidir. Mini yüzme havuzlar?ndan küvetlere, du? kabinlerinden ses difüzörüne kadar Ghost System, görünmez teknolojiyi ???klar?n, renklerin ve seslerin rahat bir kar???m?nda rahatl?k ile birle?tiriyor. Dinlenmek için sadece ?imdiye kadar hayal edebiliyordunuz.Bu zevk art?k Treesse ile mümkün.

Aksesuar Design Türkiye Ve Irak ta Treesse markas?n?n resmin temsilcisi olup.Dünyan?n birçok ülkesindeki projelerde ürünlerinin sat???n? ve teknik servis hizmetini vermektedir.

ru_RU
?????????? ??????