GIULINI

Giovanni Giulini ve Graziella Godio taraf?ndan 1966 y?l?nda kuruldu?undan beri, Giulini G. Rubinetteria dört temel ilke taraf?ndan yönlendirildi: kalite, yarat?c?l?k, yenilikçilik, tutku. Sürekli geli?en bir pazar? yorumlad???m?z ve banyo ve mutfak için musluk ve aksesuar koleksiyonlar?m?z? ?ekillendirirken kendimize rehberlik etti?imiz ayn? ilkeler.Aksesuar Design Olarak Giulini firmas?n?n ürünlerini sizlere sunmaktay?z.

ar
????? ??? ????