KALDEWI

KALDEWEI, tamamen tek malzemeden üretilmi? du? yüzeyi, küvet ve lavabosu ile üstün kaliteli ve benzersiz bir tarza sahip banyolar sunmaktad?r. Tüm üretim, emaye ve çeli?in kar??t?r?lmas?ndan KALDEWEI emaye ile finisaj?n yap?lmas?na kadar, Almanya’n?n Vestfalya kasabas? Ahlen’deki KALDEWEI genel merkezinde bulunan tam entegre bir de?er zincirine in?a edilmi?tir. Ahlen’den birinci s?n?f üretici, banyo çözümlerini “made in Germany” kalite mührü ile tüm dünyaya ihraç ediyor.

150’den fazla tasar?m ödülü (Red Dot tasar?m ödülü, Plus X Ödülü, ?konik Ödüller, ?ç Mekan ?novasyon Ödülü, iF Ürün Tasar?m Ödülü dahil) ile KALDEWEI, dünyan?n en be?enilen banyo üreticilerinden biridir. KALDEWEI Tasar?m Merkezi’ndeki tasar?m geli?tirmeye ek olarak KALDEWEI, Sottsass Associati, Phoenix Design, Studio Aisslinger ve tasar?mc?lar Arik Levy ve Anke Salomon gibi tan?nm?? tasar?m firmalar? ile çal??may? tercih etmektedir.

Üretim, paketleme, nakliye ve bertarafta çevre dostu uygulamalara ve prosedürlere kendini adam?? olan KALDEWEI, Alman Yap? ve Çevre Enstitüsü (Institut Bauen und Umwelt eV) taraf?ndan ISO 14025’e sürdürülebilirlik sertifikas? alan ilk banyo üreticisidir. KALDEWEI çelik emayeden yap?lan tüm KALDEWEI ürünleri saf, do?al kaynaklardan üretilir ve ömürlerinin sonunda tamamen geri dönü?türülebilir. KALDEWEI, ABD Ye?il Bina Konseyi LEED üyesidir ve KALDEWEI çelik emayesi, sürdürülebilirli?i nedeniyle 2017 y?l?nda Ye?il ?yi Tasar?m Ödülü ile tan?nm??t?r. 2018 y?l?nda ?irket, WWF Dünya Çap?nda Do?a Fonu ile ortakl???n? ba?latm??t?r. KALDEWEI, WWF’nin okyanuslardaki plastik at?klar? azaltmay? amaçlayan okyanus koruma program?n? desteklemektedir.

fr_FR
Retour haut de page